Социални дейности

Пенсионерски клуб "Искра" – село Петрич

Организацията на възрастните хора в село Петрич е основана като Клуб на пенсионера „Искра“ през 1987 г. За помещение, в което са се събират членовете му е определена стая до входа от юг на бившето основно училище „Лейди Емили Странгфорд“.

Дружеството Клуб на пенсионера „Искра“, обединява повече от 30 жители на село Петрич, които в свободното си време организират срещи, дискусии по местни и национални проблеми, събития, исторически чествания и др. Във времето се организират екскурзии, посещения и съвместни прояви с членове на сродни клубове от региона и други краища на страната. Сред традиционните прояви, организирани от хората от третата възраст в бунтовното село, са честванията на Деня на родилната помощ – 21 януари, по стар местен обичай с измиване ръцете от майка, родила през предходната година на фелдшера, който се грижи за здравето на петричани.

През 2010 г. с подкрепата на рудодобивното и преработвателно дружество „Елаците-Мед“ е извършен ремонт на помещението на клуба. През месец юни 2017 г. се отбелязва с тържество 30-годишнината на клуба, като председателят тогава Йорданка Ракова изнася доклад с богата информация за дейността на клуба и председателите на сдружението през годините.

С въвеждането на ограниченията у нас във връзка с епидемичната обстановка, срещите и събиранията на възрастните хора стават по-рядко. Част от членовете на клуба са и активни самодейци.

През 2018 г. Обновление на помещението на клуба се извършва по партньорската програма между Община Златица и „Аурубис България“. На тържеството по повод финализирането на проекта присъстват изпълнителният директор на компанията Тим Курт и кметът на общината инж. Магдалена Иванова.

Информация за обекта

Координати:

N/A

Информация за контакт:

N/A

N/A

Работно време:

N/A

N/A