Църквище

Читалище "Никола Йонков Вапцаров" - село Църквище

Образувано е през 1951 г. по инициатива на началната учителка Петкана Павлова, избрана на учредителното събрание за първи председател на неговото настоятелство. Намира се в центъра на село Църквище, южно от малък площад.

Първоначално читалището се е помещавало в сградата на училището в селото. По инициатива на жителите на Църквище Никола Пушкаров, Цонко Цонков и Атанас Ненчев към 1957 – 1960 г. започва събиране на средства и строителни материали за изграждане нова сграда на културната институция. С много доброволен труд на населението и самооблагане на работещите жители на селото зданието е построено. В първите години в едно от помещенията на втория етаж се е разполагала килимарска кооперация. В момента там е библиотека, а културната институция разполага още с голям салон за представления, гримьорни и по-малка зала за срещи и беседи.

Библиотеката постоянно увеличава книжния си фонд с дарения от читатели и закупуване на книги със средства на читалището. Във времето учителката Петрана Рашева организира множество инициативи за деца, като литературни четения провеждане на изложби, драматизации на детски приказки.

С такава дейност се занимава в читалището и Радка Маньова, която провежда анкети какви книги да се закупуват за библиотеката и беседи с децата и учениците от селото, гостувания на общественици за провеждане на разговори и дискусии по актуални теми и др.

През последните години председатели на настоятелството са Ива Савова, Васил Пушкаров, Иво Божков, а от 2020 г. – Стоянка Петрова. Секретар на читалището е Йорданка Даскалова. До преди пандемията от Ковид-19 към културната институция съществува клуб за народни танци „Момина скала“, които има изяви по сцените на читалищата в района и на национални фолклорни фестивали.
В сградата се помещават Кметство Църквище и здравен кабинет.

Информация за обекта

Координати:

N/A

Информация за контакт:

N/A

N/A

Работно време:

N/A

N/A